Toelatingsvereistes

Baccalaureus-graad in Ingenieurswese

Die toelatingsvereistes vir BEng word in Deel 11 van die Universiteit se Jaarboek aangedui: . Tree gerus ook in verbinding met die fakulteitsekretaris, Mnr Minnaar Pienaar (mop@sun.ac.za), met enige vrae oor die toelatingsvereistes of aansoekprosedure vir voorgraadse studies aan die Departement Prosesingenieurswese.

Meestersgraad in Ingenieurswese (Navorsing)

Kandidate wat kan aansoek doen om toelating tot ’n MScEng by die Departement Prosesingenieurswese sluit in: gegradueerdes met ’n vier-jaar-graad wat tot ’n professionele kwalifikasie lei (soos BEng en BScEng), en gegradueerdes met ’n HonsBSc-graad op een van die volgende gebiede: rekenaarwetenskap, wiskunde, toegepaste wiskunde, chemie, biologiese wetenskappe en fisika.

Doktorsgraad in die Wysbegeerte in die Fakulteit Ingenieurswese

Kandidate wat kan aansoek doen om toelating tot ’n PhD by die Departement Prosesingenieurswese sluit in: gegradueerdes met ’n MEng or MScEng-graad, en gegradueerdes met ’n MSc-graad op een van die volgende gebiede: rekenaarwetenskap, wiskunde, toegepaste wiskunde, chemie, biologiese wetenskappe en fisika.