Programme

Die Departement bied die volgende voorgraadse programme in chemiese ingenieurswese en mineraalprosessering aan:

Baccalaureus-graad in Ingenieurswese

Hierdie vier-jaar-program is die basiese ingenieurskwalifikasie wat tot registrasie as professionele ingenieur lei en wat die student met ingenieursopleiding in die breë toerus. Vir meer inligting oor die vereiste voorgraadse modules in chemiese ingenieurswese en mineraalprosessering, raadpleeg asseblief die webblad oor voorgraadse modules.

Die Departement bied die volgende nagraadse programme in chemiese ingenieurswese en mineraalprosessering aan:

Meestersgraad in Ingenieurswese (Navorsing)

Dit is ’n navorsingsgebaseerde program hierdie, waarvan die normale duur vir voltydse studente twee jaar beloop.

Doktorsgraad in die Wysbegeerte in die Fakulteit Ingenieurswese

Dit is ’n navorsingsgebaseerde program hierdie, waarvan die normale duur vir voltydse studente drie jaar beloop.