Aansoekprosedure

Baccalaureusgraad in Ingenieurswese

Die aansoekprosedure vir voorgraadse programme word gegee op die Sentrum vir Voornemende Studente se webtuiste. Die Fakulteitsekretaris, Mnr Minnaar Pienaar (mop@sun.ac.za) kan ook gekontak word rakende enige vrae oor die toelatingsvereistes of die aansoekprosedure vir voorgraadse studie by die Departement van Prosesingenieurswese.

Application procedure, Chemical Engineering, Stellenbosch

Meestersgraad in Ingenieurswese (Navorsing) of Doktorsgraad in Wysbegeerte in die Fakulteit Ingenieurswese

Ter aansoek om nagraadse studie, voltooi die Universiteit se aanlyn aansoekvorm, asseblief. Kandidate moet ook ‘n departementele aansoekvorm voltooi. Kontak, asseblief, die nagraadse administratiewe beampte, Me Mieke du Plessis (miekedup@sun.ac.za), om ‘n Departementele aansoekvorm aan te vra.

Sluit die volgende dokumente by jou aansoek in, asseblief: curriculum vitae; akademiese rekord; sertifikate van kwalifikasies; identiteitsdokument of paspoort, en 3 verwysingsbriewe (verkieslik van akademiese referente). Die verwysingsbriewe moet die kontakbesonderhede van jou referente insluit en ‘n aanduiding gee van jou vermoë, rakende: onafhanklike wetenskaplike werk; begrip van tegniese konsepte; ontwerp, uitvoering en interpretasie van wetenskaplike eksperimente, en tegniese skryfvermoë.