Navorsingsgeleenthede 2017

Research 2017

Navorsing 2017

Beginnende 2017, bied die Departement Prosesingenieurswese vele opwindende navorsingsgeleenthede aan meesters en doktorale studente in beide Chemise en Ekstraktiewe Metallurgiese Ingenieurswese.

Jy kan die dokument aflaai en die nagraadse bestuurder, Mieke du Plessis, kontak by miekedup@sun.ac.za, indien jy daarin belangstel om vir nagraadse studies by ons Department aansoek te doen.  Dui ook asseblief aan in watter spesifieke projekte jy belangstel, sodat jou aansoek na die betrokke navorsers gestuur word.

This entry was posted in Afr: Navorsingshoogtepunte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
Keer terug na navorsingshoogtepunte