Jongste Geleenthede

(NOTE: Please, see the English version for further research opportunities.)

Navorsingsgeleenthede in Prosesmonitering & -stelsels: 2015 – 2016

Die volgende twee befondsde navorsingsgeleenthede is vanaf April 2015 beskikbaar:

 • Meestersgraad in die Ingenieurswese:

Ekonomiese sleutelwerkverrigtingaanwysers as moniteringstatistieke

 • Nadoktorale navorser:

Prosesmodellering, monitering en beheer met toepassings in die mineraalverwerking.

Vir bykomende inligting, skakel asseblief met Dr L Auret (lauret@sun.ac.za). Onthou om ‘n akademiese rekord en CV in te sluit.

NAGRAADSE GELEENTHEDE IN MEMBRAANTEGNOLOGIE / WATERSUIWERING:  2015 to 2016

 • Sien asseblief die Engelse weergawe van hierdie bladsy vir ‘n kort omskrywing.
 • Vir meer inligting, kontak: Prof Lingam Pillay (pillayvl@sun.ac.za )

 

NA-DOKTORALE NAVORSER IN TERMIESE SKEIDINGSTEGNOLOGIE

 

Navorsingsgeleentheid op Meestersvlak, PAMSA:

PAMSA (Papier Vervaardigings Assosiasie van Suid Afrika) nooi nagraadse chemiese ingenieurswese studente om aansoek te doen vir befondsingsgeleenthede vir hul MSc studies.

Studente wat aan die volgende kriteria voldoen word aangemoedig om aansoek te doen:

 • BScIng (chemiese ingenieurswese) kandidate wat belangstel in a MScIng in die veld van pulp, papier en die verpakkingsbedryf,
 • ‘n Goeie akademiese rekord met ‘n minimum van 60% gemiddeld in die finale studiejaar,
 • Kandidate moes hul studies in 5 jaar of minder voltooi,
 • Kandidte moet hul belangstellingsvelde aandui byvoorbeel, energiedoeltreffendheid, hernubare energie, biopolimere ens.

Aansoeke, wat ‘n volle CV en motiveringsbrief moet insluit, kan gerig word aan:

Olga Booyse: olga.booyse@pamsa.co.za

Tel: +27 (0) 11 803 5063

Faks: +27 (0) 11 803 6708

Navorsingsgeleentheid op Meestersvlak in hernubare brandstof, met die fokus op alge:

 • Projek titel: Design of an optimal photobioreactor
 • Volle beurs beskikbaar
 • Kontak Dr Els (rels@sun.ac.za)