Skeidingstegnologie

Add your Alt text here, it is very good for SEO

Die skeiding en finale suiwering van chemiese verbindings kan een van die mees uitdagende en energie-intensiewe aktiwiteite wees in ‘n chemiese vervaardigingsproses. Die wêreldwye vraag na laer en skoner energieverbruik, saam met ‘n voortdurende toenemende vraag na hoër suiwerheidsgraad van produkte, noodsaak ‘n sterk navorsing en ontwikkeling fokus in skeidingsprosesse. Die optimering van ‘n skeidingsproses vereis breedvoerige kennis van die stelsel se hidrodinamika en massaoordrag, asook van die onderliggende termodinamika en kinetika van die betrokke prosesse. Daarom fokus die navorsing van die Skeidingstegnologie-groep by Stellenbosch op die algehele prosesgedrag en die fundamentele verskynsels wat tydens skeiding plaasvind. Die groep is in noue samewerking met industrie en bestudeer prosesse soos die distillasie van petroleumverbindings, sekwestrasie van koolstofdioksied, superkritiese fluïed ekstraksie, membraanskeiding en watersuiwering.

Navorsingsonderwerpe

  • Distillasie
  • Superkritiese fluïed ekstraksie
  • Kolomhidrodinamika en effektiewe oppervlaksarea
  • Massa-oordrag koëffisiënt karakterisering
  • Lae- en hoë-druk multikomponent fase-ewewigte
  • Termodinamiese modellering
  • Koolstofdioksied sekwestrasie
  • Watersuiwering