Prosesmonitering & Stelsels

Add your Alt text here, it is very good for SEO

Moderne industriële prosesse genereer ‘n magdom van lesings: seine wat inligting oor prosesveranderlikes bevat soos reaktortemperature, drukke van gepompte fluïede, chemiese inhoud van die produk, en vele meer. Hierdie magdom van data bevat ook waardevolle inligting wat aangewend kan word vir die onderhoud en verbetering van prosesstelsels se doeltreffenheid. Die Prosesmoniterings-groep se navorsingsaktiwiteite sluit die volgende in: ontwikkeling van nuwe prosesmetingstelsels (byvoorbeeld die gebruik van beeld data vir die bepaling van mineraalprosesserings eenhede se doeltreffenheid); navorsing oor nuwe metodes waarmee informatiewe kenmerke van prosesdata geëkstraheer kan word; en die ondersoek van data-gedrewe benaderinge tot hoofoorsaak analise of abnormale gedrag van prosesseringsaanlegte. Die Prosesmoniterings-groep beoog om industrie behoeftes met die jongste akademiese insig te kombineer, terwyl die Setrum vir Prosesmonitering as ‘n waardevolle verbintenis in hierdie verband funksioneer. Tegnieke wat toegepas word sluit beeldverwerking, statistiese leermetodes en prosesmodellering in, terwyl navorsing oor die ontwikkeling van afgeleide sensors dikwels ondersteun word deur eksperimentele ondersoeke.

Navorsingsonderwerpe

  • Sensorvereistes vir prosesmonitering
  • Afgeleide sensors en “smart” sensore
  • Werkverrigtingmaatstawwe in die produksie, prosesbeheer, en prosesekonomie
  • Foutopsporing en identifisering
  • Hoofoorsaakanalise
  • Uitbeelding van proseswerkverrigting

Personeel