Chemiese ingenieurswese en mineraalprosessering in ’n neutedop

Wat is chemiese ingenieurswese?

Chemiese ingenieurswese het te make met die ontwerp, bestuur en optimeering van prosesse wat ingespan word om waardevolle produkte uit roumateriale te vervaardig. Sulke produkte is van deurslaggewende belang in byna elke sfeer van die hedendaagse samelewing, hetsy as basiese verbruiksgoedere, kommoditeite of omgewingsdienste. Chemiese ingenieurs vervul dus ’n sentrale rol in die samelewing en het die geleentheid om mense se alledaagse lewe te verbeter.

Wat is die verskil tussen chemie en chemiese ingenieurswese?

Chemici ondersoek gewoonlik chemiese verskynsels en beginsels op klein skaal, terwyl chemiese ingenieurs daardie beginsels toepas om grootskaalprosesse te ontwikkel en bedryf. Byvoorbeeld, as ’n chemikus ’n nuwe geneesmiddel ontwikkel het, kan die chemiese ingenieur metodes ontwikkel om die middel op groot skaal te produseer. So ’n proses sou dan moet verseker dat die gehalte van die geneesmiddel gehandhaaf word en dat die produksieproses veilig, omgewingsvriendelik en ekonomies uitgevoer word. Waarop dit neerkom, is dat die chemiese ingenieur die laboratoriumchemikus se proefbuisinligting met volskaalse ingenieursbeginsels moet verenig. Dit is daarom geen verrassing dat chemiese ingenieurswese uit ’n verskeidenheid vakgebiede put nie, byvoorbeeld chemie, wiskunde, fisika, lewenswetenskappe en ekonomie.

Wat is mineraalprosessering?

Mineraalprosessering verwys na die toepassing van chemiese ingenieurswese in die mynbou- en mineraalbedryf. Meer in die besonder behels dit die ontwerp, bestuur en optimering van prosesse wat ingespan word om waardevolle minerale uit erts te ekstraheer.

Wat is prosesingenieurswese?

Prosesingenieurswese is ’n ander begrip om die breër groep ingenieurs te beskryf wat die beginsels van chemiese ingenieurswese in enige ander kategorie van die veld toepas soos petrochemiese ingenieurswese, biochemiese ingenieurswese, organiese polimere, geopolimere, voedsel en drank, bemestingstowwe, omgewingsingenieurswese, mineraalprosessering en vele meer.

Watter werk doen chemiese ingenieurs?

Kenmerkende werksfunksies van chemiese ingenieurs sluit die volgende in:

 • Ontwikkel prosesse vir die verwerking van roumateriale;
 • Verbeter bestaande prosesse;
 • Koördineer produksie;
 • Bestuur sake-eenhede;
 • Doen navorsing om heeltemal nuwe prosesse en produkte te ontwikkel.

Chemiese ingenieurs fokus ook daarop om te sorg dat prosesse veilig en omgewingsvriendelik is, sonder om ekonomiese aspekte uit die oog te verloor.

Op watter gebiede kan chemiese ingenieurs werk?

Chemiese ingenieurs kan op ’n groot aantal kundigheidsgebiede spesialiseer. ’n Paar van die verskillende sektore waarin hulle werk, sluit in:

 • petroleum;
 • mynbou en minerale;
 • bemestingstowwe;
 • voedsel en drank;
 • farmaseutiese middels;
 • papier en pulp;
 • biotegnologie;
 • energie en die omgewing;
 • water;
 • konsultasie;
 • sake en finansies.