Biblioteekfasiliteite

Studente in die Departement Prosesingenieurswese het toegang tot alle biblioteekdienste aan die Universiteit Stellenbosch. Hierdie biblioteke huisves ’n uitgebreide versameling literatuur, en bied ook ’n stil en rustige studieomgewing. Die twee biblioteke wat ons studente die meeste gebruik, is: